Διαδικτυακή Επιμόρφωση
«‘Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο’:
Προτάσεις και πρακτικές για Σχολικές Δραστηριότητες και Προγράμματα»

( Στην πρώτη φάση Αφορά Εκπαιδευτικούς Μεσσηνίας)

Μετάβαση στην σελίδα της Επιμόρφωσης

Τα νέα του Δικτύου
τελευταία ενημέρωση: 5/4/2018

Φύλλο Καταγραφής Ηχητικού Περιβάλλοντος
στο πλαίσιο του προγράμματος
"Διάφανες Σημαίες"

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Διάφανες Σημαίες" που στοχεύει στην ανάδειξη Περιοχών με ενδιαφέρον ηχητικό τοπίο, δημιουργείται εκπαιδευτικό υλικό, από το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω το φύλλο εργασίας "καταγραφή ηχητικού τοπίου". Το φύλλο προορίζεται για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και με την πανελλαδική εφαρμογή θα εντάσσεται στο υλικό με ολοκληρωμένο κείμενο εφαρμογής για τους εκπαιδευτικούς.
Κατεβάστε το φύλλο εργασίας
εδώ.

 


Οι περιπέτειες του Κυρίου Ήχου και της Κυρίας Μουσικής
- Εκπαιδευτικό υλικό υπό ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο" δημιουργείται εκπαιδευτικό υλικό, που παρουσιάζει τις "περιπέτειες του Κυρίου Ήχου", το οποίο βρίσκεται στην βιβλιοθήκη.

Το υλικό διαμορφώνεται σταδιακά, με εφαρμογές στην πράξη και ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε επιμορφούμενες/ους με θέμα: «‘Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο’:
Προτάσεις και πρακτικές για Σχολικές Δραστηριότητες και Προγράμματα» (βλεπε παραπάνω σχετική πρόσκληση σε επιμόρφωση)

Δείτε τον "δεκάλογο του Κυρίου Ήχου", τον "δεκάλογο της Κυρίας Μουσικής, οι οποίοι αποτελούν ένα αρχικό "καταστατικό" για τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων.


Αφιέρωμα στην Βιβλιοθήκη του Δικτύου:
"Η UNESCO για τον ήχο"

Τα θέματα του ήχου και του θορύβου, απασχολούν το δυτικό πολιτισμό από τις αρχές του αιώνα. Στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Δικτύου θα βρίσκετε στο εξής ιστορικά τεκμήρια, για χρήση στα σχολικά προγράμματά σας. Η UNESCO εκδίδει διαρκώς πολλά και ενδιαφέροντα έντυπα χρήσιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενδεικτικά:

UNESCO Executive Board (2017). The importance of sound in today's world: promoting best practices. UNESCO: Paris. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002479/247952e.pdf>. Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://sound.sch.gr/stable/UNESCO-sound_importance.pdf.

 

Schafer, M. (1993). Sound barriers. Στο Courier. July/August 1993. What is Modern? UNESCO: Paris. σ.σ. 41-45. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001840/184071eo.pdf>. Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://sound.sch.gr/stable/Courier_what _is_modern.pdf

 

UNESCO (1986). Courier April 1986. Music on the move. UNESCO: Paris. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000689/068918eo.pdf#nameddest=68775>. Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://sound.sch.gr/stable/Courier-Music_on_the_move.pdf.

 

UNESCO (1985). Science and Aesthetics in sound and hearing (Θεματικό αφιέρωμα). Στο Impact of science on society. T. 138/139. ISSOA8 (138/139) 83-225 (1985). UNESCO: Paris. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000665/066506eo.pdf>. Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://sound.sch.gr/stable/UNESCO_science_&_aesthetics_in_sound_and_hearing.pdf

 

UNESCO (1967). Courier July 1967. Noice Pollution. UNESCO: Paris. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000783/078367eo.pdf>.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://sound.sch.gr/stable/Courier-Noise pollution.pdf


Το Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης
"Ήχος: Περιβάλλον, ¶νθρωπος, Πολιτισμός"
στο Echopolis 2017 του SD-MEd, 22/06/17 στην Αθήνα

Στη συνάντηση για τις επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία των παιδιών και των εφήβων. Δείτε ό,τι χρειάζεστε στο sd-med.org

Αντικείμενο της συνάντησης
Από τη γέννηση ή ακόμη και από την προγεννητική περίοδο, τα παιδιά εκτίθενται σε ένα ευρύτατο ηχητικό τοπίο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη γνωστική τους ανάπτυξη και για την προσαρμογή τους στον κόσμο, αλλά μπορεί επίσης να είναι επιβλαβές για την υγεία τους, ειδικά όταν τα επίπεδα θορύβου είναι υπερβολικά υψηλά και όταν προκαλείται εξαιρετικά παρατεταμένη έκθεση.

Τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα από τους ενήλικες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν μια επικίνδυνη θορυβώδη κατάσταση και να προστατευθούν από αυτή.

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία χαρακτηρίζει το θόρυβο ως ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας και απαιτεί συντονισμένη δράση σχετικά με την ποιότητα των κτιρίων που φιλοξενούν τα παιδιά και την προστασία των νέων κατά των κινδύνων που απορρέουν από την ακρόαση έντονης μουσικής.

Στόχος της συνάντησης
• Να προβεί σε ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τον υπερβολικό θόρυβο για την ακοή, τη μάθηση, τον ύπνο, το άγχος, την κόπωση και τη δημιουργία κοινωνικού κόστους.
• να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ηχητικού περιβάλλοντος στα νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, χώρους μουσικής...
• να καταγράψει τις προτεραιότητες προς υλοποίηση από τους διάφορους φορείς (εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, γονείς, βιομηχανία, επιστήμονες ακουστικής...) για τν αποτελεσματική προστασία της υγείας των νέων.

Ταυτότητα της συνάντησης
Συνάντηση εργασίας που διοργανώνεται από την SDMed Observation, Planning and Eco-Innovation σε συνεργασία με το Δήμο της Αθήνας και την υποστήριξη του Εργαστηρίου "Χώρος, Αισθητική, Αειφορία" του ΤΕΙ Αθήνας. Τίτλος της διοργάνωσης: "Επιπτώσεις του Θορύβου στα παιδιά και τους Εφήβους και το κοινωνικό κόστος τους". Συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων, εξειδικευμένοι επιστήμονες από την Υγεία, τη Φυσική, την Κοινωνία και το Περιβάλλον και θα περιλαμβάνονται και συμμετοχικά εργαστήρια. Θα πραγματοποιηθεί στις 22/06/2017 στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ Αθήνας. Δείτε στον ιστότοπο sd-med.org το πρόγραμμα
και όλες τις πληροφορίες.

Ενημέρωση: Η παρρουσίαση με διαφάνειες [pdf]


 

Η αφίσα για την ημέρα κατά του θορύβου 30 Απριλίου

 

Η Διεθνής, Παγκόσμια «ημέρα ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου» (International Noise Awareness Day) ή συντομότερα «ημέρα κατά του θορύβου» (30/4/2014), προτάθηκε για πρώτη φορά το 1995 και έκτοτε πολλοί σημαντικοί οργανισμοί και στην Ευρώπη, όπως ο European Environment Agency, την υιοθέτησαν.

Με αφορμή την ημέρα αυτή δημιουργήθηκε η αφίσα «Λιγότερος θόρυβος περισσότερη υγεία» του Δικτύου «Ήχος: Περιβάλλον, ¶νθρωπος, Πολιτισμός», για εκπαιδευτική χρήση.

Στην αφίσα απεικονίζεται μια «κλίμακα» εντάσεων, ξεκινώντας από την φυσική ηρεμία της φύσης και φτάνοντας ως τον ήχο ενός κινητήρα αεριοπροωθούμενου. Στην κλίμακα χρησιμοποιήθηκαν τα συνήθη χρώματα που χρησιμοποιούν πολλές κλίμακες, όπως αυτή του γεωγραφικού υψομέτρου.

Η αφίσα σε εικόνα [jpg]
Η αφίσα σε έγγραφο [pdf]


100 χρόνια εκπαίδευσης μουσικής και ήχου

Το 2014 ολοκληρώθηκε ένας αιώνας από την πρώτη θεσμική εμφάνιση του μαθήματος της Μουσικής στο Αναλυτικό πρόγραμμα. Για όλο το ιστορικό της πορείας αυτής δημιουργήθηκε ένας μικρός ιστότοπος στο πλαίσιο του Δικτίου, που βρίσκεται στη διεύθυνση: 100.sound.sch.gr

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΗΧΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"
Α.Π. ΕΓΚΡΙΣΗΣ 17-18: Φ.16/149290/67129/Δ7/27-04-2018| FAX: +30 2721 3 61 481 | EMAIL: sοund@sch.gr | URL:sound.sch.gr|

 

υπό την αιγίδα

 

 


με την υποστήριξη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 υλοποιείται από το

το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης τελεί υπό την αιγίδα

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ


ΔΗΜΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ-
ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


 

πλατφόρμα τηλεδραστηριοτήτων
Είσοδος Μέλους Ομάδας Εργασίας


ΤΗΛ.: 30 2721 3 61 484
FAX:
+30 2721 3 61 481

EMAIL:
sound ( a t ) sch.gr
URL:
sound.sch.gr

© 2014-2018
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας - Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης

Web
Analytics