ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΗΧΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"

Τα νέα του Δικτύου
τελευταία ενημέρωση: 25/04/2017

Διαδικτυακή Επιμόρφωση
«‘Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο’:
Προτάσεις και πρακτικές για Σχολικές Δραστηριότητες και Προγράμματα»

(Στην πρώτη τρέχουσα φάση
Αφορά Εκπαιδευτικούς Μεσσηνίας)

Ανακοινώθηκε η Διαδικτυακή Επιμόρφωση «"Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο"»: Προτάσεις και πρακτικές για σχολικές δραστηριότητες και προγράμματα.

Εγκύκλιος Επιμόρφωσης για τους Εκπαιδευτικούς Μεσσηνίας

Μετάβαση στην σελίδα της Επιμόρφωσης

 


 

Ανοιχτή Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για συμμετοχή στην
Προσωρινή Συντονιστική Ομάδα (Επιτροπή)
του Δικτύου
(Αφορά Εκπαιδευτικούς Μεσσηνίας)

Ανακοινώθηκε η Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Προσωρινή Συντονιστική Ομάδα (Επιτροπή), που θα προετοιμάσει την Εθνική πρόσκληση για συγκρότηση Συντονιστικής Ομάδας. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο. Μπορείτε να παρακολουθείτε τη διαδικασία συγκρότησης της επιτροπής στη σχετική σελίδα των επιτροπών.

 


 

Οι περιπέτειες του Κυρίου Ήχου
και της Κυρίας Μουσικής
- Εκπαιδευτικό υλικό υπό ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο" δημιουργείται εκπαιδευτικό υλικό, που παρουσιάζει τις "περιπέτειες του Κυρίου Ήχου", το οποίο βρίσκεται στην βιβλιοθήκη.

Το υλικό διαμορφώνεται σταδιακά, με εφαρμογές στην πράξη και ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε επιμορφούμενες/ους με θέμα: «‘Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο’:
Προτάσεις και πρακτικές για Σχολικές Δραστηριότητες και Προγράμματα» (βλεπε παραπάνω σχετική πρόσκληση σε επιμόρφωση)

Δείτε τον "δεκάλογο του Κυρίου Ήχου", τον "δεκάλογο της Κυρίας Μουσικής, οι οποίοι αποτελούν ένα αρχικό "καταστατικό" για τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων.

 

 

 

 

 

 


 

Η αφίσα για την ημέρα κατά του θορύβου
30 Απριλίου

Η Διεθνής, Παγκόσμια «ημέρα ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου» (International Noise Awareness Day) ή συντομότερα «ημέρα κατά του θορύβου» (30/4/2014), προτάθηκε για πρώτη φορά το 1995 και έκτοτε πολλοί σημαντικοί οργανισμοί και στην Ευρώπη, όπως ο European Environment Agency, την υιοθέτησαν.

Με αφορμή την ημέρα αυτή δημιουργήθηκε η αφίσα «Λιγότερος θόρυβος περισσότερη υγεία» του Δικτύου «Ήχος: Περιβάλλον, ¶νθρωπος, Πολιτισμός», για εκπαιδευτική χρήση.

Στην αφίσα απεικονίζεται μια «κλίμακα» εντάσεων, ξεκινώντας από την φυσική ηρεμία της φύσης και φτάνοντας ως τον ήχο ενός κινητήρα αεριοπροωθούμενου. Στην κλίμακα χρησιμοποιήθηκαν τα συνήθη χρώματα που χρησιμοποιούν πολλές κλίμακες, όπως αυτή του γεωγραφικού υψομέτρου.

Η αφίσα σε εικόνα [jpg]
Η αφίσα σε έγγραφο [pdf]

 


 

100 χρόνια εκπαίδευσης μουσικής και ήχου

Το 2014 ολοκληρώθηκε ένας αιώνας από την πρώτη θεσμική εμφάνιση του μαθήματος της Μουσικής στο Αναλυτικό πρόγραμμα. Για όλο το ιστορικό της πορείας αυτής δημιουργήθηκε ένας μικρός ιστότοπος στο πλαίσιο του Δικτίου, που βρίσκεται στη διεύθυνση: 100.sound.sch.gr

 


 

Ανοιχτή πρόσκληση στο δίκτυο για τον Ήχο!

 

Ελάτε στο δίκτυο του Ήχου,
ό,τι κι αν κάνετε, γιατί...

 

...αν είστε Ακαδημαϊκός/η διδάσκων/ουσα μπορείτε:
• να αναζητήσετε συνεργασίες για το πρόγραμμά σας
να συνεισφέρετε σε επιμέρους επιστημονικές επιτροπές
να συνεισφέρετε το υλικό και τα νέα σας
να έχετε συνεχή ενημέρωση για ό,τι νεότερο
να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr
Η συμμετοχή στο δίκτυο παρέχει έγγραφη βεβαίωση.

 

...αν είστε Υπεύθυνος/η Ακαδημαϊκού Φορέα μπορείτε:
να εξακτινώσετε τα νέα σας στο κοινό που σας ενδιαφέρει
να συνεισφέρετε ή να λάβετε υλικό
να παρέχετε στα μέλη σας επίκαιρη ενημέρωση
να αναζητήσετε συνεργασίες για το πρόγραμμά σας
να συμμετέχετε ως θεσμικός συνεργάτης του Δικτύου
να συμμετέχετε σε ομάδες εργασίας και επιτροπές
να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr
Η συμμετοχή στο δίκτυο παρέχει έγγραφη βεβαίωση.

 

...αν είστε Υπεύθυνος/η (ΑΥ,ΠΕ,ΠΘ,ΣΔ) μπορείτε:
να λάβετε υποστήριξη στην… υποστήριξή σας στις σ. μ.
να συμμετέχετε ως εκπρόσωπος της Διεύθ.Εκπ/σής σας
να συμμετέχετε σε επιτροπές και ομάδες εργασίας
να εξακτινώσετε τις εργασίες και καλές πρακτικές σας
να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr
κατά προτίμηση με μια
«Αίτηση συμμετοχής Υπεύθυνου/ης (ΑΥ,ΠΕ,ΠΘ,ΣΔ)»
Η συμμετοχή στο δίκτυο παρέχει έγγραφη βεβαίωση στον/ην Υπεύθυνο/η και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

 

...αν υπάγεστε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ μπορείτε:
να συμμετέχετε εσείς ή/και ο φορέας σας
να λαμβάνετε υποστήριξη στο έργο σας
να εξακτινώνετε τις εργασίες και καλές πρακτικές σας
να συμμετέχετε σε ομάδες εργασίας και επιτροπές
να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr
Η συμμετοχή στο δίκτυο παρέχει έγγραφη βεβαίωση.


...αν είστε Δ/ντής/ντρια, προ/νος/η σχ. μον. μπορείτε:
να λάβετε υποστήριξη στις σχολικές σας δραστηριότητες
να λάβετε εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό
να εξακτινώσετε τις εργασίες και καλές πρακτικές σας
κάνετε διασχολικές, εθνικές και διεθνείς συνεργασίες
να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr
κατά προτίμηση με μια
«Αίτηση συμμετοχής Σχολικής Μονάδας»
Η συμμετοχή στο δίκτυο παρέχει έγγραφη βεβαίωση στον/στην αιτώντα/ούσα και στη σχολική μονάδα.

 


...αν είστε Εκπαιδευτικός μπορείτε:
να λάβετε υποστήριξη στις σχολικές σας δραστηριότητες
να λάβετε εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό
να συνδυάσετε τις μεταπτυχιακές σας εργασίες
κάνετε διασχολικές, εθνικές και διεθνείς συνεργασίες
να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr
κατά προτίμηση με μια
«Αίτηση συμμετοχής Εκπαιδευτικού»

Η συμμετοχή στο δίκτυο παρέχει έγγραφη βεβαίωση.

 

...αν είστε Φοιτητής/τρια μπορείτε:
να στείλετε την (μετα)πτυχιακή εργασία σας στην η-βιβ/κη
να συμμετέχετε ως εκπρόσωπος θεσμικού φορέα
να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr
Η συμμετοχή στο δίκτυο παρέχει έγγραφη βεβαίωση.

 

...αν είστε Ερευνητής/τρια, συγγραφέας,
λειτουργός ή επαγγελματία
ς μπορείτε:

να στείλετε την (μετα)πτυχιακή εργασία σας στην η-βιβ/κη
να συμμετέχετε στο δίκτυο ως εκπρόσωπος θεσμικού φορέα
να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr
Η συμμετοχή στο δίκτυο παρέχει έγγραφη βεβαίωση.


Θα χαρούμε να ακούσουμε τα νέα σας
στα στοιχεία επικοινωνίας μας

Με εκτίμηση

Η Προσωρινή συντονιστική επιτροπή του Δικτύου

 θεάσεις από 04/2017

ιστότοπος δημιουργημένος στο Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης


© 2014-2017
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας