ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΗΧΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"

Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης
Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός

 

ταχυδρομική διεύθυνση:
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Διοικητήριο (6ος Όροφος) Τ.Κ. 24 100 Καλαμάτα

 

τηλέφωνα:
2 7 2 1 3 6 1 5 4 4
2 7 2 1 3 6 1 4 8 4

 

τηλεομοιότυπο:
2 7 2 1 3 6 1 4 8 1


κοινωνικά μέσα δικτύωσης
facebook.com/sound.sch.gr
skype: school-activities

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
s ο u n d @ s c h . gr

 


free
web stats

© 2014-2017
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας