ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΗΧΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"

Επικοινωνήστε αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο Δίκτυο

Ήχος: Περιβάλλον, ¶νθρωπος, Πολιτισμός

Στείλτε email εκφράζοντας το ενδιαφέρον σας στο
s o u n d @ s c h . g r
επισυνάπτοντας το έντυπο που σας εκφράζει:

 

Ακαδημαϊκοί διδάσκοντες/ουσες
απλό emai στο s o u n d @ s c h . g r
ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

 

Υπεύθυνοι/ες Ακαδημαϊκού Φορέα
(Εργαστηρίου, Συνεδίου κ.λ.π.)

απλό emai στο s o u n d @ s c h . g r
ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

 

Υπεύθυνος/η Σχολικών Δραστηριοτήτων
(ΑΥ, ΠΕ, ΠΘ, ΣΔ)

email με την «Αίτηση συμμετοχής Υπεύθυνου/ης (ΑΥ,ΠΕ,ΠΘ,ΣΔ)»
στο s o u n d @ s c h . g r

 

Υπαγόμενος/η στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
(στελέχη και υπηρεσίες)

απλό emai στο s o u n d @ s c h . g r
ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

 

Διευθυντής/ντρια Προϊστάμενος/η
Σχολικής Μονάδας

email με την «Αίτηση συμμετοχής Σχολικής Μονάδας»
στο s o u n d @ s c h . g r

 

Εκπαιδευτικός
email με την «Αίτηση συμμετοχής Εκπαιδευτικού»
στο s o u n d @ s c h . g r

 

Φοιτητής/τρια συναφούς αντικειμένου
απλό emai στο s o u n d @ s c h . g r
ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

 

Ερευνητής/τρια, Συγγραφέας,
Λειτουργός, Επαγγελματίας

απλό emai στο s o u n d @ s c h . g r
ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

-

 

 

 

Ανοιχτή πρόσκληση στο δίκτυο για τον Ήχο!

Ελάτε στο δίκτυο του Ήχου,
ό,τι κι αν κάνετε, γιατί...

...αν είστε Ακαδημαϊκός/η διδάσκων/ουσα μπορείτε:
• να αναζητήσετε συνεργασίες για το πρόγραμμά σας
• να συνεισφέρετε σε επιμέρους επιστημονικές επιτροπές
• να συνεισφέρετε το υλικό και τα νέα σας
• να έχετε συνεχή ενημέρωση για ό,τι νεότερο
• να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr


...αν είστε Υπεύθυνος/η Ακαδημαϊκού Φορέα μπορείτε:
• να εξακτινώσετε τα νέα σας στο κοινό που σας ενδιαφέρει
• να συνεισφέρετε ή να λάβετε υλικό
• να παρέχετε στα μέλη σας επίκαιρη ενημέρωση
• να αναζητήσετε συνεργασίες για το πρόγραμμά σας
• να συμμετέχετε ως θεσμικός συνεργάτης του Δικτύου
• να συμμετέχετε σε ομάδες εργασίας και επιτροπές
• να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr

...αν είστε Υπεύθυνος/η (ΑΥ,ΠΕ,ΠΘ,ΣΔ) μπορείτε:
να λάβετε υποστήριξη στην… υποστήριξή σας στις σ. μ.
να συμμετέχετε ως εκπρόσωπος της Διεύθ.Εκπ/σής σας
να συμμετέχετε σε επιτροπές και ομάδες εργασίας
να εξακτινώσετε τις εργασίες και καλές πρακτικές σας
να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr
κατά προτίμηση με μια
«Αίτηση συμμετοχής Υπεύθυνου/ης (ΑΥ,ΠΕ,ΠΘ,ΣΔ)»

...αν υπάγεστε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ μπορείτε:
να συμμετέχετε εσείς ή/και ο φορέας σας
να λαμβάνετε υποστήριξη στο έργο σας
να εξακτινώνετε τις εργασίες και καλές πρακτικές σας
να συμμετέχετε σε ομάδες εργασίας και επιτροπές
να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr

...αν είστε Δ/ντής/ντρια, προ/νος/η σχ. μον. μπορείτε:
να λάβετε υποστήριξη στις σχολικές σας δραστηριότητες
να λάβετε εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό
να εξακτινώσετε τις εργασίες και καλές πρακτικές σας
κάνετε διασχολικές, εθνικές και διεθνείς συνεργασίες
να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr
κατά προτίμηση με μια
«Αίτηση συμμετοχής Σχολικής Μονάδας»


...αν είστε Εκπαιδευτικός μπορείτε:
να λάβετε υποστήριξη στις σχολικές σας δραστηριότητες
να λάβετε εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό
να συνδυάσετε τις μεταπτυχιακές σας εργασίες
κάνετε διασχολικές, εθνικές και διεθνείς συνεργασίες
να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr
κατά προτίμηση με μια
«Αίτηση συμμετοχής Εκπαιδευτικού»

...αν είστε Φοιτητής/τρια μπορείτε:
να στείλετε την (μετα)πτυχιακή εργασία σας στην η-βιβ/κη
να συμμετέχετε ως εκπρόσωπος θεσμικού φορέα
να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr

...αν είστε Ερευνητής/τρια, συγγραφέας,
λειτουργός ή επαγγελματίας
μπορείτε:

να στείλετε την (μετα)πτυχιακή εργασία σας στην η-βιβ/κη
να συμμετέχετε στο δίκτυο ως εκπρόσωπος θεσμικού φορέα
να κάνετε ακουστή και υλοποιήσιμη κάθε καλή ιδέα σας!
Στείλτε απλά email στο sοund(παπάκι)sch.gr

Θα χαρούμε να ακούσουμε τα νέα σας
στα στοιχεία επικοινωνίας μας

Με εκτίμηση

Η Προσωρινή συντονιστική επιτροπή του Δικτύου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΗΧΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"| FAX: +30 2721 3 61 481 | EMAIL: sοund@sch.gr | URL:sound.sch.gr|

 

υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO

 

 


με την υποστήριξη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ


ένα πρότζεκτ από το:

Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης υπό την αιγίδα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


 

 


web
analytics

© 2014-2018
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας