Διαδικτυακή Επιμόρφωση:
«‘Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο’:
Προτάσεις και πρακτικές για Σχολικές Δραστηριότητες και Προγράμματα»
Πρώτο Μέρος Επιμόρφωσης "Επιμόρφωση Εισαγωγής"

Επιμορφωτικό Υλικό Πρώτου Μέρους

Εγκύκλιος Επιμόρφωσης για τους Εκπαιδευτικούς Μεσσηνίας

Δεύτερο Μέρος Επιμόρφωσης "Επιμόρφωση Εξειδίκευσης"

 

 

 

 

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΗΧΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"| FAX: +30 2721 3 61 481 | EMAIL: sοund@sch.gr | URL:sound.sch.gr|

 

υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO

 

 


με την υποστήριξη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ


υλοποιείται από το

το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης τελεί υπό την αιγίδα

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ


ΔΗΜΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ-
ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


 

πλατφόρμα τηλεδραστηριοτήτων
Είσοδος Μέλους Ομάδας Εργασίας


ΤΗΛ.: 30 2721 3 61 484
FAX:
+30 2721 3 61 481

EMAIL:
sound ( a t ) sch.gr
URL:
sound.sch.gr

© 2014-2018
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας - Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης

Web
Analytics