ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΗΧΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"


Διαδικτυακή Επιμόρφωση:
«‘Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο’:
Προτάσεις και πρακτικές για Σχολικές Δραστηριότητες και Προγράμματα»
Πρώτο Μέρος Επιμόρφωσης "Επιμόρφωση Εισαγωγής"

Επιμορφωτικό Υλικό Πρώτου Μέρους

Εγκύκλιος Επιμόρφωσης για τους Εκπαιδευτικούς Μεσσηνίας

Δεύτερο Μέρος Επιμόρφωσης "Επιμόρφωση Εξειδίκευσης"

 

 

 

 

 

 

 


© 2014-2017
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας