τελευταία ενημέρωση 29-03-2017

η-Βιβλιοθήκη
τελευταία ενημέρωση 03/12/2019

 

Περιεχόμενα

Λεξικό (συλλογή ιστοσελιδών)

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (media - οπτικοακουστικά αρχεία)

Τόμοι ελεύθερα διαθέσιμοι

¶ρθρα

Φυλλάδια

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό "Ο κύριος Ήχος και η Κυρία Μουσική"

Ερευνητική Βιβλιογραφία (ΝΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ)

 

Λεξικό

Ακοή (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)

Ακοή (Wikipedia)

Ακουστική (Wikipedia)

Ηχορρύπανση (Wikipedia)

Ηχητικός Πολιτισμός (Sound Culture) (Wikipwsda) [en]

Ήχος (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)

Ήχος (Wikipedia)

Θόρυβος (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)

Θόρυβος (Wikipedia) Θόρυβος Μηχανολογικός (ΥΠΕΚΑ)

Μουσικά Όργανα (Wikipedia) ...

 

κορυφή σελίδας

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (media - οπτικοακουστικά αρχεία)

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) - Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη (Μ.Μ.Β.) της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη (2017). Ευτέρπη - Τραγούδια για εκπαιδευτική χρήση - Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο. Αθήνα: Μ.Μ.Β. της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη". Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe/>. Προσπελάστηκε: 29/03/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο στο archive.org: https://web-beta.archive.org/web/20160330181139/http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe

............................. ................................

κορυφή σελίδας

Τόμοι

Αλεβιζάκης, Α. (2014). Διαδραστικος ηχητικός χάρτης σε περιβάλλον διαδικτύου. Εφαρμογή: Χάρτης θορύβου της πόλης της Βέροιας. Διπλωματική Εργασία. ΑΘήνα: Ε.Μ.Π. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http:////users.ntua.gr/bnakos/Data/Diploma_Theses/Alevizakis%202014.pdf >.Ανακτήθηκε: 01/11/2017. Αποθηκευμένο Αντίγραφο: <http://sound.sch.gr/stable/Alevizakis 2014.pdf>

Γκινάλας, Τ., Ντόντορος Ι, Χαλβατζής, Γ. (2001). Ο Θόρυβος στη δουλειά σας. Αθήνα: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο:<http://www.eng.ucy.ac.cy/EFM/Safety/4.pdf> Ανακτήθηκε: 29/03/2017. Αποθηκευμένο Αντίγραφο: <http://sound.sch.gr/stable/4.pdf>

Δεμερτζή, Κ. (επ.) (2011). Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Αισθητικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα. Οδηγός Επιμορφωτή. Αθήνα: ΟΕΠΕΚ. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.oepek.gr/pdfs/Aisthitiki_agogi_Epimorfotes1.pdf>. Ανακτήθηκε: 20/03/2017
Αποθηκευμένο αντίγραφο:
http://sound.sch.gr/stable/Aisthitiki_agogi_Epimorfotes1.pdf

Ετμεκτσόγλου, Ι. (2014). Βασική Ορολογία Ακουστικής Οικολογίας για παιδιά και ενήλικες: Το ηχοτοπίο και οι σημασίες των ήχων του. Εκπαιδευτικών Αισθητικής Αγωγής. Κέρκυρα: Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://akouse.gr/wp/wp-content/uploads/2015/11/akouseOrologia.pdf >. Ανακτήθηκε: 20/03/2017
Αποθηκευμένο αντίγραφο:
http://sound.sch.gr/stable/akouseOrologia.pdf

Καταγή, Εβίτα (Επ). (2007). Ο θόρυβος στην εργασία, φύση, κίνδυνοι και προστασία. Αθήνα: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - ΕΛΙΝΥΑΕ. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/thorivos teliko.1232973480625.pdf>. Ανακτήθηκε: 29/03/2017.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο: <http://sound.sch.gr/stable/thorivos teliko.1232973480625.pdf >

Κεχαγιόγλου, Σ., Τάτση, (επ.) (2005). Ήχος και Φύση. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μτφρ. Ετκμετσόγλου, Ι. Πορόια: ΥΠ.Ε.Π.Θ. - ΕΙΝ. - Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο:
<http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1179/3/1179.pdf>. Ανακτήθηκε: 29/03/2017.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο: <http://sound.sch.gr/stable/10795/1179/3/1179.pdf>

Λαμπροπούλου Βενετία (2004). Αναλυτικά Προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων για κωφούς και βαρήκωους μαθητές. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/978/2/978.pdf>. Ανακτήθηκε: 29/03/2017.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο: <http://sound.sch.gr/stable/10795/978/2/978.pdf>

Παπαρρηγόπουλος, Κ. - Ετμεκτσόγλου. Ι. (επ). (2015). 3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση», Αθήνα, 28, 29 & 30 Ιουνίου 2014. Αθήνα - Κέρκυρα: Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <https://akousedu.files.wordpress.com/2015/04/praktika-3o-sunedrio-akoustikis-oikologias.pdf>. Ανακτήθηκε: 09/04/2017.
Αποθηκευμένο αντίγραφο: <http://sound.sch.gr/stable/praktika-3o-sunedrio-akoustikis-oikologias.pdf>

Τσαφταρίδης, Ν. (χ.χ). Ακούγοντας Μουσική. Μια προσέγγιση μέσα από τν κόσμο των μεμβρανοφώνων. Αθήνα: Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1164/2/1164.pdf>. Ανακτήθηκε: 29/03/2017.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο: <
http://sound.sch.gr/stable/1164.pdf
>

Φούλιας, Ι. - Κίτσος, Θ. (2014). Αρχαίοι μύθοι και μουσική δημιουργία. Πρακτικά διατμηματικού συμποσίου. Αθήνα: ΕΚΠΑ - ΑΠΘ. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://musicology.mus.auth.gr/wp-content/uploads/2014/03/ConfProc2012.pdf>.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο: <
http://sound.sch.gr/stable/ConfProc2012.pdf>
................................ ................................

κορυφή σελίδας

¶ρθρα

Zεπάτου, Β., Σπυρέλλης, Ν. (2007). Ο σχολικός χώρος και το ηχητικό του περιβάλλον. Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ακουστική Οικολογία στην Ελλάδα σήμερα». Κέρκυρα: Τ. Μ. Σ. Ιονίου Πανεπιστημίου.

Kanellopoulos, A. Panagiotis (2007). Musical Imrpvisation as Action: An Arendtian Perspective. Στο Action, Criticism and Theory for Music Education. V. 6 (3). σ.σ. 97-127.

Κανελλόπουλος, Α. Παναγιώτης (2011). Ο Christopher Small και η ανατροπή του μουσικοπαιδαγωγικού κανόνα. Στο Approaches. τ. 3 (2) 2011. σ.σ. 74-81

Καρακώστα, Μ., Λάζογλου, Μ., Μανίκα, Στ., Μπασιούκα, Αφρ., Παπαχρήστου, Ι., Α., Ρίστα, Ε., Παπαδηµητρίου, Κ. (2008). Χαρτογράφηση των παραγόντων διαμόρφωσης του ακουστικού περιβάλλοντος στο κέντρο της Βέροιας. Εισήγηση στο 4ο Εθνικό Συνέδριο Ακουστική 2008. Ξάνθη: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής.

Καραποστόλη, Αιμιλία, Κυριακίδου, Δ. Αθανασία, Τσινίκας, Νίκος (2012). Πλαίσιο για την δημιουργία ενός επιτόπιου πειραματικού ηχομουσείου. Εισήγηση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστική 2012, Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Μπουμπάρης, Νίκος (2003). Αναλύοντας την ακουσματική εμπειρία - προς μια πολιτισμική κοινωνιολογία του ήχου. Στο Επιστήμη και Κοινωνία. τ. 10.

Σχοινά, Κ. (2015). Περίπατος σε αστικά ηχοτοπία: μια διδακτική πρόταση. Στο Μαρδίρης, Θ. - Γρηγορίου, Μ. (επ.) Συλλογικό Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου. ΠΕΕΚΠΕ. Βόλος, 8-10 Μαΐου. Βόλος: ΠΕΕΚΠΕ. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.kpe.gr/7_congress/papers/sat_fourth/schina.pdf>. Ανακτήθηκε: 21/04/2017.
Αποθηκευμένο Αντίγραφο: <
http://sound.sch.gr/stable/Schina-Peripatos-se-astika-hxotopia.pdf>
................................ ................................

Τσαφταρίδης, Νικόλας (χ.χ.). Πολιτισμός – Τέχνη: Θεωρητικό πλαίσιο και εκπόνηση δραστηριοτήτων. Στο Αθήνα: Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία. Υποστηρικτικό Υλικό. Ενότητα Γ. Αθήνα: ΜΕΝΟΝ.

Τσαφταρίδης, Ν. (2002). Η μουσική αγωγή στην πρώτη παιδική ηλικία. Στο γέφυρες, τ. 3 (Μάρτιος / Απρίλιος 2002). σ.σ. 64-67. Αθήνα: Ντουντούμης.

Τσαφταρίδης, Ν. (2006). Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και κατασκευές με απλά υλικά: Μια προσπάθεια Θεωρητικής - παιδαγωγικής προσέγγισης. Στο 1ο Συνέδριο Ερευνητικού Ιδρύματος Πολιτισμού και Εκπαίδευσης. Πρακτικά. Βόλος: ΕΙΠΕ.

Τσοκανή, Χαρίκλεια. (1995). Θόρυβος: Η φαντασμαγορία του ήχου. Στο περιοδικό Ο πολίτης. Τεύχος 4. σ.σ. 34-36.

Wrightson, K. (1999).An introduction to Acoustic Ecology. Journal of Electroacoustic Music, vol.12, March 1999. σ.σ. 10-13. ................................ ................................

 

κορυφή σελίδας

Φυλλάδια

Δρίβας, Σπύρος (2007). Θόρυβος αυτός ο άγνωστος. Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγειινής και ασφάλειας της εργασίας.

 

................................ ..κορυφή σελίδας

Παρουσιάσεις - Σημειώσεις - Εγχειρίδια - Βιωματικές Ασκήσεις

Drever, J., L. (2007) Soundscapes and acoustic ecology - origins and prospects. Στο Sounder Spaces. Julian Huxley Lecture Theatre, London Zoo, United Kingdom.

Ετκμεκτσόγλου, Ιωάννα (2009). Οι ήχοι της φύσης στην ειδική αγωγή. Εισήγηση Επιμορφωτικής Ημερίδας, Κέρκυρα.

Ετμεκτσόγλου, Ι. - Μνιέστρης, Α. (2004). Προτεινόμενες Ασκήσεις Προετοιμασίας για Συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο “Ήχος και Φύση”. Πορόια: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων Σερρών.

Καβαθάς, Λ. Γιώργος (χ.χ.). Ο θόρυβος στους χώρους εργασίας. Παρουσίαση. Αθήνα: Ι.Ν.Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.

Mall. P., Spychiger, M., Vogel, R., Zerlik, J. (2016). Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Μουσικής και Μαθηματικών: Ηχοποιώντας τα Μαθηματικά. Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού. Windisch: University of Applied Sciences Northwestern Switzerland. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.maths.emportfolio.eu/index.php/project-documents-resources/emp-m-deliverables>. Προσπελάστηκε 01/01/2018. Αποθηκευμένο αντίγραφο: http://sound.sch.gr/stable/Teacher_Handbook_Greek_Version.pdf

Μαραγκός, Ν. (2005). Θόρυβος. Αξιολόγηση και μέτρα αντιμετώπισης. Κιλκίς: ΤΕΕ-ΤΚΜ. Πανόπουλος, Παναγιώτης (2014). Ηχητική, οπτική και κειμενική εθνογραφία των κουδουνιών. Περιστάσεις, επιτελέσεις, αναπαραστάσεις. Βιντεοσκοπημένη εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα Κουδούνι: ήχος, χορός, δρώμενα, Θεσσαλονίκη: Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείου Μακεδονίας.

Παπαδοπουλος Κωνσταντίνος, Παπαδημητρίου, Κίμων, Μαϊόγλου, Δημήτρης, Δράκου, Ευαγγελία, Κουτσοκλένης, Αθανάσιος, Χατζηγιαννίδης, Γιώργος, Παντής, Δ. Ιωάννης (2007). Η αποτύπωση του αστικού ηχοτοπίου ως βοήθημα στη κινητικότητα και στο προσανατολισμό των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, Κέρκυρα: Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας.

Τάτση, Κωστούλα (χ.χ.) Ήχος και Φύση: μια εκπαιδευτική πρόταση. Πορόια: ΕΙΝ - Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων Σερρών.

 

κορυφή σελίδας

Διατριβές

Βελένη, Θέμις (2011). Eικαστικές τέχνες και μουσική (τέλη 19ου και 20ός αιώνας), συναισθητικοί πειραματισμοί και οπτικοακουστικές εφαρμογές στην τέχνη του 20ού αιώνα: από τη συναισθησία στην πολυαισθητηριακή συνέργεια. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μπατσής, Δημήτριος (2011). Ο ήχος ως μέσο έκφρασης στην τέχνη του εικοστού αιώνα. Βιομουσική και νέα Μέσα. Διδακτορική Διατριβή. Ιωάννινα: Τμήμα Πλαστικών Τεχψνών και επιστημών της τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. .......

κορυφή σελίδας

Περιοδικά

EAR | WAVE | EVENT, Issue 1

Soundscape, Volume 1, Number 1, Spring, 2000 - Listening

Soundspace, Volume1, Number 2, Winter, 2000 - Silence, Noise, and the Public Domain

Soundscape, Volume 2, Number 1, July, 2001 - Blind Listening Soundscape, Volume 2, Number 2, December 2001 - Education: Listening & Learning

Soundscape, Volume 3, Number 1, July, 2002- The Tech Issue ... to be continued

Soundscape, Volume 3, Number 2/ Volume 4, Number 1- Ocean Acoustics - Underwater Listening

Soundscape, Volume 4, Number 2 Fall/Winter 2003- International Symposium, Melbourne

Soundscape, Volume 5, Number 1 Spring/Summer 2004 - Acoustic Design

Soundscape, Volume 5, Number 2 Fall/Winter 2004 - The Experience of Music in Daily Life Soundscape, Volume 6, Number 1 Spring/Summer 2005 - Hearing Loss

Soundscape, Volume 6, Number 2 Fall/Winter 2005 - Soundscape Studies in Japan

Soundscape. Volume 7, Number 1 Fall/Winter 2007 - Art, Science, Environment, Activism

Soundscape, Volume 8, Number 1 Fall/Winter 2008 - Pioneers, Pathfinders and Earcleaners

Soundscape, Volume 9, Number 1 Fall/Winter 2009 - Antipodean Perspectives on a Changing World

Soundscape, Volume 10, Number 1 Fall/Winter 2010 - Sonic Ambiance

Soundscape, Volume 11, Number 1 Fall/Winter 2011 - Crossing Listening Paths  

 

Μουσικοπαιδαγωγικά - Τεύχος 1 (2004)

Μουσικοπαιδαγωγικά - Τεύχος 2 (2005)

Μουσικοπαιδαγωγικά - Τεύχος 3 (2006)

Μουσικοπαιδαγωγικά - Τεύχος 4 (2007)

Μουσικοπαιδαγωγικά - Τεύχος 5 (2007)

Μουσικοπαιδαγωγικά - Τεύχος 6 (2008)

 

 

κορυφή σελίδας

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Εκπαιδευτικό Υλικό "Ο κύριος Ήχος και η Κυρία Μουσική"

Ο δεκάλογος του Κυρίου Ήχου [pdf]

Ο δεκάλογος της Κυρίας Μουσικής [pdf]

Ο δεκάλογος του Κυρίου Ήχου [jpg]

Ο δεκάλογος της Κυρίας Μουσικής [jpg]

 

ΝΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ερευνητική Βιβλιογραφία (προς ενημέρωση μελετητών - ερευνητών του ήχου)

Ακουστικό Αποτύπωμα


Cano, P., Battle, E., Kalker, T., Haitsma, J. (2005). A review of Audio Fingerprint. Springer. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <https://www.researchgate.net/publication/228347102_A_Review_of_Audio_Fingerprinting>. Αποθηκευμένο αρχείο: http://sound.sch.gr/stable/Audio_Fingerprinting.pdf

Mullet, C., T., Gage, H., S., Huettmann, F., Morton, M., J. (2014). Modeling the Acoustic Footprint of Human-made Noise on an Alaskan Wilderness. Διαθέσιμο στο: <https://www.fws.gov/uploadedFiles/Mullet_TC_2014.pdf>. Αποθηκευμένο Αρχείο:http://sound.sch.gr/stable/Mullet_TC_2014.pdf

Southern California Range Complex (2008). Environmental Impact Statement.Overseas Environmental Impact Statement. V. 1 of 2: Chapters 1-3. San DIego, CA: Southern California Range Complex. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.nmfs.noaa.gov/pr/pdfs/permits/socal_eis_vol1.pdf>. Αποθηκευμένο αρχείο: http://sound.sch.gr/stable//socal_eis_vol1.pdf

Μουμτζή, Α., Πεταλάς, Ν. (2014). Λετιουργία, τεχνολογια και αξιοποίηση της εφαρμογής Shazam. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <https://www.eap.gr/images/stories/pdf/2014_Shazam_moumtzi_petalas.pdf>. Αποθηκευμένο αρχείο: http://sound.sch.gr/stable/2014_Shazam_moumtzi_petalas.pdf


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΗΧΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"
Α.Π. ΕΓΚΡΙΣΗΣ 17-18: Φ.16/149290/67129/Δ7/27-04-2018| FAX: +30 2721 3 61 481 | EMAIL: sοund@sch.gr | URL:sound.sch.gr|

 

υπό την αιγίδα

 

 


με την υποστήριξη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 υλοποιείται από το

το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης τελεί υπό την αιγίδα

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ


ΔΗΜΟΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ-
ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


 

πλατφόρμα τηλεδραστηριοτήτων
Είσοδος Μέλους Ομάδας Εργασίας


ΤΗΛ.: 30 6932 1 53 845
FAX:
+30 2721 3 61 481

EMAIL:
sound ( a t ) sch.gr
URL:
sound.sch.gr

© 2014-2020
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας - Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης

Web
Analytics