Διοργάνωση – Συμμετοχή

 

Το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας αποτελεί συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, η οποία είναι συντονιστικός φορέας του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός», στις δραστηριότητες του οποίου εντάσσεται η συνδιοργάνωση αυτή. Το Συνέδριο σε τοπικό επίπεδο υλοποιείται από το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και την ευγενική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας. Το συνέδριο είναι ανοιχτό στο κοινό, με είσοδο χωρίς κόστος (δωρεάν). Στα εργαστήρια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με ηλεκτρονικές δηλώσεις που θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου sound.sch.gr/acouexpedu/, μετά τη δεύτερη ανακοίνωση του Συνεδρίου. Σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.