Πληροφόρηση για Εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση»,
(27-30/9/2018, Καλαμάτα, Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)
συνδιοργανώνεται με την Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας,
στο πλαίσιο των τακτικών της συνεδρίων που οργανώνονται πανελλαδικά.

Λόγω της διοργάνωσής του στο πλαίσιο του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης: «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός», εκτός από τις τακτικές εργασίες της Ε.Ε.Α.Ο., το συνέδριο περιλαμβάνει
συνεδρίες με θεματικές  Εκπαίδευσης με έμφαση στην Π. & Δ. Εκπαίδευση
από την Παρασκευή το απόγευμα (28/9) ως και την Κυριακή το πρωί (30/9). 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ» (ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ)

Κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το συνέδριο οι Εκπαιδευτικοί θα μπορούν να βρουν εδώ για αξιοποίηση στο διδακτικό τους έργο:

Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό υλικό 

Ετμεκτσόγλου, Ι. (2014). Βασική Ορολογία Ακουστικής Οικολογίας για παιδιά και ενήλικες: Το Ηχοτοπίο και οι σημασίες των ήχων του. Κέρκυρα: Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας.

Παπαρρηγόπουλος, Κ., Ετμεκτσόγλου, Ι. (2015). Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας. Κέρκυρα: Ελληνική Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας.

Μπουμπάρης, Ν., Παπαρρηγόπουλος, Κ., Ματσίνος, Γ. (2018). Ήχος, Θόρυβος, Περιβάλλον. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας: Μυτιλήνη – Κέρκυρα: Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας.

Περισσότερο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό μπορείτε να βρείτε
στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης
«Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός.

Εισαγωγικά για το συνέδριο

Η ακουστική οικολογία αποτελεί πεδίο συνάντησης επιστημών και τεχνών με στόχο την έρευνα των αλληλεπιδράσεων και σημασιών των ήχων σε περιβάλλοντα ζώντων οργανισμών. Εφαρμόζει δημιουργικές καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης, την αισθητική καλλιέργεια και τη διασφάλιση της ηχοποικιλότητας και βιοποικιλότητας στις κοινωνίες.

Η έμφαση που έθεσε εξ αρχής σε ποικίλους τρόπους ακρόασης των ηχοτοπίων με το αφτί και το σώμα, απαγκιστρώνοντας την προσοχή από τα σύμβολα των ήχων (λέξεις, νότες…) και μεταφέροντάς την στους ίδιους τους ήχους, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι την τοποθετεί στο κέντρο της βιωματικής εμπειρίας, μέσα στην οποίαν το υποκείμενο χάνει την παθητικότητα του και γίνεται ενεργό μέρος της εμπειρίας. Μέσω των ηχοπεριπάτων, μετέτρεψε την κοινότητα και τη φύση σε εργαστήριο και έδωσε ευκαιρίες για ακρόαση των ήχων στο χωρο-χρονικό τους πλαίσιο σε μία δυναμική σχέση μεταξύ τους αλλά και με τον ακροατή.

Πέρα από το αφτί και το σώμα, η ακουστική οικολογία χρησιμοποίησε επίσης εξ αρχής την τεχνολογία για την ηχογράφηση, αναπαραγωγή και επεξεργασία ήχων. Το ηχοτοπίο δεν λειτούργησε μόνο ως αντικείμενο ανάλυσης αλλά και σύνθεσης, πολύ συχνά με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας. Οι συνθέσεις φανταστικών ηχοτοπίων απετέλεσαν ήδη από τη δεκαετία του 1970 «δυνητικά βιώματα», τα οποία όμως σύμφωνα με την Westerkamp σχετίζονταν στενά με τα πρωτογενή περιβάλλοντα, τα οποία αναπαριστούσαν με έναν βαθμό αφαίρεσης που εξασφάλιζε την αναγνωρισιμότητα των ηχητικών πηγών.

Καθώς οι διάφορες τεχνολογίες του ήχου και της επικοινωνίας έχουν ‘εισχωρήσει’ σε πολλαπλά επίπεδα στην ακουστική οικολογία και στις εφαρμογές της στην εκπαίδευση, προκύπτει η αναγκαιότητα εξέτασης των προσφερόμενων δυνατοτήτων αλλά και των επιδράσεών τους στους χρήστες όλων των ηλικιών. Το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, θα δώσει έναυσμα για έρευνα, κριτικό αναστοχασμό και δημιουργικές συζητήσεις και προτάσεις με επίκεντρο το βίωμα του ήχου στην Ακουστική Οικολογία και τις προεκτάσεις του στην Εκπαίδευση.

Κάποια από τα ερωτήματα που θα προσεγγισθούν είναι: Τι έχει να μας προσδώσει η μελέτη του ήχου ως βίωμα, ως εμπειρία; Ποιες μορφές μπορεί να πάρει μια ακουστική βιωματική εμπειρία; Προς ποιες κατευθύνσεις διευρύνεται η αντίληψη του ακουστικού περιβάλλοντος μέσω του βιώματος; Πώς η Ακουστική Οικολογία είναι δυνατόν να ‘μπολιάσει΄ με δημιουργικές, βιωματικές προσεγγίσεις την εκπαίδευση σε διάφορα καλλιτεχνικά και επιστημονικά αντικείμενα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης; Με τα όρια και τις ισορροπίες ανάμεσα σε φυσικά και δυνητικά βιώματα να μετατοπίζονται σημαντικά στη σύγχρονη καθημερινότητα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων μια σύγχρονη εκπαίδευση στην ακουστική οικολογία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως βιωματική;