Θεματικές

 

1. Ακουστική Οικολογία, Βίωμα, Εκπαίδευση
2. Πρακτικές της Εκπαίδευσης που εστιάζει στον Ήχο
3. Θόρυβος, Οικοσυστήματα, Ηχητικό Περιβάλλον, Ανθρωπογενές Περιβάλλον
4. Ήχος και Βίωμα στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και Μέσα (Media)
5. Ήχος και Ψηφιακή Εμπειρία στη Δυνητική και Επαυξημένη Πραγματικότητα
6. Ο ήχος στην Τέχνη και την Οικολογία, Σύγχρονες Προσεγγίσεις
7. Ηχοτοπία, Ηχοπερίπατοι, Έρευνα Πεδίου
8. Μουσική, Ήχος, Βίωμα και Γραμματισμός (Literacy)
9. Συνθέσεις Ηχοτοπίων και Ακουστική-Ακουσματική Εμπειρία
10. Προσεγγίσεις Ανθρωπιστικών Επιστημών στον Ήχο και το Βίωμα
11. Άλλες Επιστημονικές – Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις για τον Ήχο, το Βίωμα, την Εκπαίδευση