Υποβολή Προτάσεων

 Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία 31/05/2018:
καταληκτική ημερομηνία 17/06/2018:

α) Εισηγήσεις
β) Βιωματικά Εργαστήρια
γ) Μουσικά Έργα (Συνθέσεις)
δ) Εγκαταστάσεις
ε) Παραστάσεις

Οι προτάσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά
με συμπληρωμένη τη φόρμα που θα βρείτε
εδώ.

Κύριες Ημερομηνίες

22/03/2018 Πρώτη Ανακοίνωση και πρόσκληση για αποστολή περιλήψεων

31/05/2018 Λήξη υποβολής περιλήψεων και έναρξη κρίσεων των προτάσεων που έχουν υποβληθεί.

17/06/2018 Παράταση υποβολής περιλήψεων

30/06/2018 Ανακοίνωση Κρίσεων στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις προτάσεις που έχουν υποβάλει
08/07/2018 Ανακοίνωση Κρίσεων στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις προτάσεις που έχουν υποβάλει
17/07/2018 Ανακοίνωση Κρίσεων στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις προτάσεις που έχουν υποβάλει

15/07/2018 Δεύτερη Ανακοίνωση – πρόγραμμα συνεδρίου
31/08/2018 Δεύτερη Ανακοίνωση – πρόγραμμα συνεδρίου

 

27-30/9/2018 Διεξαγωγή 5ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας